Larius Nova

- luftdrevet stempelpumpe montert på tralle

Larius Nova

– utveksling 60:1 og 68:1

– alt kompletterende utstyr tilgjengelig